Допълнителни дейности

От месец септември в детска градина “Ян Бибиян”стартират редица допълнителни дейности. Провеждат под ръководството на хонорувани външни специалисти избрани чрез конкурс, доказали своята компетентност за работа с деца от предучилищна възраст;
Допълнителните дейности са платена форма на обучение, осигуряваща устойчиво развитие на интересите, наклонностите и способностите на децата. Заниманията и тренировките се провеждат в свободно от педагогическите ситуации време по предварително уточнен график. Дейностите по интереси са по желание и избор на родителите съобразно наклонностите и възрастта на детето

ГРАФИК ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ДГ

1. Английски език дружество “Хатор” ЕООД
Английски език

2. Съвременни танци дружество “Атапис” ЕООД
“Съвременни танци”

3. Естетика и мода “Атапис” ООД. Ръководител Виолета Данева
“Естетика и мода за деца”

4. Народни танци “Атапис” ООД. Ръководител на групата Дияна Димитрова
“Народни танци”

5. УШУ – спортен клуб Мей Хуа
“УШУ”

6. Футбол – детски футболен клуб “Шампиони”
ДФК “Шампиони”

7. Мини баскетбол – “Алма – СВ” ООД с ръководител Ирина Иванова и Димчо Йорданов
“Мини баскетбол”

Все още няма коментари

Остави коментар

изчисти полетата