:: Здравни изисквания

ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ

ПРИ ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ:
1.Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

2. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детското заведение.

3. Еднократен отрицателен резултат от изследване на патогенни чревни бактерии и чревни паразити – извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детското заведение

4. Данни от личния лекар за имуназиционния статус на детето съгласно изискванията на Наредба № 15 от 2005 година за имунизациите на РБ (ДВ, бр. 45/2005г)

5. Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

6. Медицинска бележка от личния лекар, че детето е здраво и не е контактно с ОЗБ – не по-рано от 3 дни преди постъпване

На основание Закона за здравето и Наредба № 3 от 05.02-2007 на МЗ

ПРИ ОТСЪСТВИЕ ОТ ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ Е НЕОБХОДИМО ДА ПРЕДСТАВИТЕ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ:

1. Ако детето отсъства по здравословни причини се представя медицинска бележка от личния лекар с диагноза и посочен период на лечение

2. Ако детето отсъства повече от 10 календарни дни се представя медицинска бележка от личния лекар, че детето е здраво и не е контактно със заразно болен

3. Ако детето отсъства повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване на патогенни чревни бактерии

4. Ако детето отсъства повече от 2 месеца се прави еднократен отрицателен резултат от изследване на патогенни чревни бактерии

Забележка – дните се смятат за календарни в системата на МЗ

На основание Закона за здравето и Наредба № 3 от 05.02-2007 на МЗ