Проекти

“Програма за ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование”

“Ребенок в мире без границ”-руско-български проект

Майсторски клас “Аз съм с теб”

Проект “Да бъдем здрави”

“Моят град, моята страна – руско – български проект”

“Кръгла маса с руско – българско участие”

“Проект NELLI -учене през целия живот”

„Проект за социална подкрепа и превенция на деца проявяващи ADHD“

„Проект за подпомагане физическото възпитение и спорт“

“Бързи, смели, сръчни”

Проект “Пътят на змията”

„Ръка за ръка-сътрудничесто в полза на децата“

“Да отворим сърцата си”

“Да пазим детето”

“Проект “Подай ръка за равен шанс”

“Проект “Заедно в различието” – за успешна интеграция на децата от различни етнически групи”

Все още няма коментари

Остави коментар

изчисти полетата