Въпросника за родители, предоставен от МОН за проучване на нагласите относно възстановяване работата на детските градини. Ще бъде отворен за попълване до 18.05.2020 г. Участието в анкетата е доброволно.

Въпросника за родители, предоставен от МОН за проучване на нагласите относно възстановяване работата на детските градини. Ще бъде отворен за попълване до 18.05.2020 г. Участието в анкетата е доброволно

Все още няма коментари

Остави коментар

изчисти полетата