Съвместна дейност и парньорство с НПО и институции

На 2 ноември 2010 година от 10 часа в детска градина „Ян Бибиян” се проведе последната, преди откриването на конференцията „Хуманизъм и прагматизъм” , добра практика пред педгозите от Варна. Беше споделен опитът на екипа от съвместната си дейност и партньорство с неправителствени организации и институции за повишаване ефективността на педагогическия труд. Гости на събитието бяха представители на НПО и институциите, с които детската градина си партнира.
-За екологично образование – ОЦУР и АБЧО със съвместни проекти
-Работа с деца със СОП – ресурсен център, Фондация „Децата на бъдещето” и „Радост за нашите деца”
-Здравно възпитание – РИОКОЗ – Дирекция Здравно образование
-Обогатяване на материално – дидактическата база, квалификация на учители, родители – Община Варна и Настоятелството на ДГ
-Обогатяване на методическата база на учителите с диагностични процедури, дидактични игри и табла – съвместни проекти с ИК „М. Христова”
-Интеркултурно възпитание – Клуб „Приятели на Европа” и г-жа Едита Благоевова – почетен консул на Словакия
В резултат от съвместната дейност с партньорите се повишиха компетентностите на педагозите, осигуриха се нови, интерактивни форми на работа с децата, изява на техните способности и мотивация. От парньорството ни с клуб „Приятели на Европа” и активното съдействие на Консулството на Словакия и лично на г-жа Благоевова, се осъществи връзка между ДГ „Ян Бибиян” и ДГ „Банцичек” в Братислава, която е база към Министерството на Образованието. Вече са направени първите контакти между директорите, разменени сайтовете на детските градини за запознаване с работата им. Предстои и децата да се запознаят. Затова през изминалата седмица децата от ДГ „Ян Бибиян” , съобразно образователната си програма, обогатяваха своите знания за децата по света, за техните обичаи. Като дар за словашките си приятели, децата от „Ян Бибиян” изработиха колаж за родния си град Варна, изготвиха рисунки и апликации, украсиха традиционни керамични съдове.
С много песни, танци и знания за европейските народи децата от ДГ „Ян Бибиян” поканиха гостите на едно „Музикално пътуване из Европа”

снимки от събитието може да разгледате на http://picasaweb.google.com/VioletaGMladenova

OLYMPUS DIGITAL CAMERAСъвместна дейност и парньорство с НПО и институции

OLYMPUS DIGITAL CAMERAСъвместна дейност и парньорство с НПО и институции

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Все още няма коментари

Остави коментар

изчисти полетата