Прием в детските градини на Община Варна за учебната 2020/2021 година

1.Система за електронно централизирано класиране за прием на децата в общинските детски градини на територията на ОБЩИНА ВАРНА

2.НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Варна

2 коментара добавени

Включи се в дискусията
  1. Imateli svobodni mesta koga se obevgvat za 2016
    19.02.2021 Отговор
    • За повече информация се обадете в канцеларията на детската градина (ЗАС/ЗАТ) или на директора. Телефоните за връзка може да намерите в сайта в категория контакти
      26.02.2021 Отговор

Остави коментар

изчисти полетата