Адм. услуги

Обща информация

В ДГ №12 „Ян Бибиян“ заявленията за достъп до административни услуги се подават в канцеларията всеки работен ден от 8:00 до 10:00ч. и от 13:00 до 16:30ч

Адрес: Варна 9000, ул. “Дойран № 9

Електронен адрес: dg12varna@yanbibiyan.com

Лице за контакт:

Галина Дамянова – завеждащ техническа служба

тел. 052 650 619