Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2019 год. до 30.06.2019 год.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2019 год. до 30.06.2019 год.

Все още няма коментари

Остави коментар

изчисти полетата