Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2020 г. ДО 30.09.2020 г.

касов отчет към 30.09.2020г

Все още няма коментари

Остави коментар

изчисти полетата