Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2020 г. ДО 30.06.2020 г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2020 г. ДО 30.06.2020 г.

Все още няма коментари

Остави коментар

изчисти полетата