Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2019 до 31.12.2019

2020-01-13_145820

Все още няма коментари

Остави коментар

изчисти полетата