Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2019 год. до 30.09.2019 год.

2019-10-22_095547

Все още няма коментари

Остави коментар

изчисти полетата