Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки с натрупване за периода от 01.01.2018 до 30.09.2018

Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2018 до 30.09.2018

Все още няма коментари

Остави коментар

изчисти полетата