“Ребёнок в мире без границ” – руско – български проект

Проектът „ДЕЦАТА В СВЯТ БЕЗ ГРАНИЦИ“ продължава и през 2018 година на тема: „Свободното време на децата в детската градина, в училище и в семейството“.
Проектът има познавателна, развлекателна, екологична и нравствена насоченост и обхваща деца, родители и учители от детски градини и училища от България и Русия.
В резултат на ползотворното сътрудничество и дългогодишното партньорство с руските ни колеги, всички участници в проекта обогатяват знанията и компетентностите си, относно културата, образованието и традициите на различните страни и получават прекрасна възможност да се запознаят с различните форми и методи на работа в образователния процес и с ежедневието и интересите на децата в свободното им време.

Все още няма коментари

Остави коментар

изчисти полетата