Първа А група

Ние, учителите от Първа А група – Маргарита Братоева и Пламена Борисова, заедно с пом.-възпитателя Илиянка, искаме децата да получават най-доброто от нас. Да съпреживяват истинските неща в живота, да се радват на красивото, да правят добро, да могат да отстояват мечтите си, да търсят верния път и да постигат желанията си, да се борят, да откриват, да съграждат. Работим за създаване на богата стимулираща среда, която да дава възможност на всяко дете, независимо от равнището на неговото развитие, демократично да избира според своите сили и възможности, потребности и интереси.
Ние знаем, че:
„Децата се нуждаят от нашата дружба – без натрапчивост,
От контрол – без да бъдат обиждани,
От помощ – без упреци,
От съвместна работа – без всякаква принуда…“
И от много други неща …”

При осъществяване на образователно-възпитателния процес се ръководим от НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование
Обн. – ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г. издадена от министъра на образованието и науката

Все още няма коментари

Остави коментар

изчисти полетата