Проект за подпомагане на физическото възпитание и спорт

Целта на Проекта за подпомагане на физическото възпитание и спорт е:

1. Подобряване физическото развитие с цел опазване и укрепване функциите на организма и повишаване на общата работоспособност на децата
2.Формиране двигателни умения и навици с цел развитие на физ. качества и координационни способности у децата
3. Възпитаване на екологична култура чрез проявите на физическа активност сред природата

mb_4d91b715d03cc32675b303c0d1a5797c_mainpic

Все още няма коментари

Остави коментар

изчисти полетата