Проект “Социална подкрепа и превенция на деца, проявяващи ADHD

Проект “Социална подкрепа и превенция на деца, проявяващи ADHD синдром на дефицит на внимание и хиперкинетично поведение и ОDD синдром на паталогично противодействие на възраст от 2 до 6 години”.

Детска градина “Ян Бибиян” участва като партньор в проект “Социална подкрепа и превенция на деца, проявяващи ADHD синдром на дефицит на внимание и хиперкинетично поведение и ОDD синдром на паталогично противодействие на възраст от 2 до 6 години”.

Целта на проекта е да се oсигури подкрепа на новите генерации деца. Да се обединят усилията на различни специалисти, за да могат да се посрещнат предизвикателствата на следващите поколения. Да се акцентира върху своевременната информираност на децата, които носят промяна в себе си, родители, образователни, здравни и социални институции

Все още няма коментари

Остави коментар

изчисти полетата