Проект “Подай ръка за равен шанс”

Проектът “Подай ръка за равен шанс” – възможности на приобщаващо образование за осигуряване на социален и емоционален комфорт на децата със СОП

Децата на XXI век са ново поколение деца – различни сред различните в емоционален и социален план, с уникални качества, интереси, способности, образователни нужди. Различните деца са проблем за детските групи, при липса на разбиране те се оказват отхвърлени и неразбрани. Поради специфичното си поведение и нестандартните си потрбности от комуникация и обучение, децата със СОП се нуждаят от гъвкави форми на поведение и обучение. И макар, че учителите и родителите да желаят най-доброто за децата, усилията им не винаги водят до успех. За да отговори на разнообразните им потребности детската градина трябва да осигури достъпна архитектурна среда, квалифициран преподавателски и помощен персонал, индивидуални планове за обучение съобразени с потенциала на всяко дете със СОП, добре обурудвани специализирани кътове и подходящи материали за работа.

Проектът е ориентиран към:
1. Осигуряване на подходящи условия за развитие потенциала на всяко дете, чрез участие в индивидуални и нетрадиционни форми за взаимодействие за осигуряване на емоционален и социален комфорт;
2. Създаване на условия за равен шанс за развитие на децата със СОП;
3. Повишаване грамотността на родителите и възможностите за подкрепа на децата с различни потребности;

Все още няма коментари

Остави коментар

изчисти полетата