Проект “NELLII”-учене през целия живот

Националната стратегия за Учене през целия живот цели обединяване на усилията на институциите и гражданите, за да се създадат условия всеки да има възможност да се учи и развива като личност.

За изпълнение на целите на стратегията се наложи осигуряване на по-добри условия за усвояване на ключови компетенции и по-ефективно развитие на системата за Учене през целия живот и нейното отваряне към потребностите на учащите от различни възрасти.

Националната мрежа за инициативи и информация „”е средство за реализирането на националната стратегия за учене през целия живот и приоритетите на стратегическата рамка за европейско сътрудничество в областта на образованието .

ЦДГ № 38 „Ян Бибиян”участието ни в проекта има за цел да се популяризира разнообразието от възможности за учене от ранна възраст и да се направи връзката между предлагащи и търсещи различни форми на учене.

Участието на 5-6 год. деца, които се оказаха най-малките участници в проекта потвърди мисълта на Грант Брайт ,че „Всеки от нас има какво да научи, всеки от нас има на какво да научи”.

Всичко, което децата постигат при своите изяви, е дело на „един отбор”. По време на предварителната подготовка децата научиха на практика как се работи в екип,формираха у себе си критичност и самокритичност, осъзнаха какво означава всеки да носи отговорност и как заедно се постигат резултати. Полезно беше да знаят, че всеки от тях има своя задача и всеки се стремеше да помогне на другия при необходимост

Доказателство за това са изявите ни на 27.10.2012г. в Регионалния празник „Ученето през целия живот” в Шумен и след това , вече много по-уверени и мотивирани на 23.11.2012г. в Пленарна зала на Община Варна. Своите музикални и танцови умения децата демонстрираха с Фолклорна плетеница, а след това с игротеката „Играй с нас” те поканиха публиката да играе заедно с тях и показаха своите умения.

.В хода на проекта достигнахме до извода, как изявите помагат на децата да бъдат по-уверени и щастливи от това, което правят.

Чрез реализирането на изявите на децата постигаме няколко много важни цели :

1. Формиране на желание за участие в извънкласни форми- когато децата чувстват вниманието на своите родители, учители и приятели, знаят, че са обичани и получават положителни оценки за труда си, те се чувстват пълноценни.

2.Разбирането, че независимо колко си голям има какво да учиш.и че всеки може да научи и да предаде уменията си на другите – стига да има желанието. Важното е това да се превърне във вътрешна потребност, и убеденост още в най-ранна възраст .

3. Чрез участието си в различните видове изяви децата получават реална оценка за своята дейност, формират правилна само оценка,сами откриват натрупването на агресия.

4. На преден план излизат положителните емоции и чувства, формират се качества като приятелство, сътрудничество, взаимопомощ и др.

Алис Испенджиян-директор на ЦДГ № 38 “Ян Бибиян”

100609_mainpic

Все още няма коментари

Остави коментар

изчисти полетата