Празник на плодовете и зеленчуците

Лятото в детска градина “Ян Бибиян” е наситено със събития. На 14.07.2014 година децата от детското заведение се забавляваха, като пяха песни, рецитираха стихотворения посветени на плодовете и зеленчуците. Основната цел на това събитие бе да се повишат познанията на децата за особеностите и качествата на природните дарове. Осъзнаха необходимостта от воденето на природосъобразен и здравословен начин на живот.

— yanbibiyan

Празник на плодовете и зеленчуците

Лятото в детска градина “Ян Бибиян” е наситено със събития. На 14.07.2014 година децата от детското заведение се забавляваха, като пяха песни, рецитираха стихотворения посветени на плодовете и зеленчуците.

Основната цел на това събитие бе да се повишат познанията на децата за особеностите и качествата на природните дарове. Осъзнаха необходимостта от воденето на природосъобразен и здравословен начин на живот.

Празник на плодовете и зеленчуците

Празник на плодовете и зеленчуците

Празник на плодовете и зеленчуците

Празник на плодовете и зеленчуците

— Детска Градина Ян Бибиян

Все още няма коментари

Остави коментар

изчисти полетата