Организация на работата в детска градина №12 “Ян Бибиян” в условията на COVID-19

1.Насоки за работа на детските градини през учебната 2020-2021 година в условията на COVID – 19

2.Вътрешни правила за организиране на дейностите в ДГ №12 Ян Бибиян в условията на COVID-19

3. Информирано съгласие от родител в ДГ №12 “Ян Бибиян”

4. График за прием и изпращане на децата в ДГ №12 “Ян Бибиян”

Все още няма коментари

Остави коментар

изчисти полетата