„Заедно в различието” – за успешна интеграция на децата от различните етнически групи в предучилищна възраст

Идеята на този проект бе да се изравни стартовата позиция на децата от етнически малцинства, като се подпомогне тяхната адаптация в детската градина. А това може да се случи, като се постави всяко дете в такава образователна среда, където играейки, то ще може да се учи, да твори, да обогатява познанията си по българския език. Чрез игрови подходи и методи децата, за които българския език не е майчин ще могат да формират комуникативно-речеви умения и ще се подготвят за писменото усвояване на българския език.

Цел на проекта бе да се осигури подходяща образователна среда за практическо овладяване на български език от деца билингви като основа на пълноценното общуване и подготовката за училище чрез използване на дидактични ресурси. Това може да се постигне като:
1. Осигури възможност към всяко дете да се подхожда индивидуално и с разбиране, да се откриват неговите обучителни потребности.
2. Обогатяване на материално-дидактична база със специализирани игри и материали за работа с деца билингви;
3. Прилагане в практиката на иновативни модели и подходи и апробиране на интерактивени модели за работа с деца билингви.

На 22.10.2014 година в конферентната зала на хотел “Одесос” се състоя образователен уъркшоп на тема: „Заедно в различието” – за успешна интеграция на децата от различните етнически групи в предучилищна възраст. В него взеха участие организаторите и участници в проекта за даване на равен старт на деца билингви – ЦДГ “Ян Бибиян”, ОДЗ “Дружба”, както и представители на Община Варна, колеги от педагогическата колегия, родители на деца, чиито майчин език е различен от българския и др.
Целта на това събиране бе да се представят начините за работа с деца билингви в ЦДГ “Ян Бибиян” и ОДЗ “Дружба”, както и да се обменят добри практики с колеги от редица други детски градини в нашия град.
В края на тази среща всички гости бяха почерпени с арменски сладки, турска баклава и чаша ароматен руски чай – приготвени от родители на деца билингви от детска градина “Ян Бибиян”

Все още няма коментари

Остави коментар

изчисти полетата