Международен телемост

Педагози от Москва споделят опита си с Варненските си колеги от ЦДГ”Ян Бибиян”

Сътрудничеството продължава…..

За втори пореден път в ЦДГ „Ян Бибиян”се състоя телемост между Московската ГОУ /Государствена образователна институция/ Начално училище и детска градина №1625 и ЦДГ № 38 гр.Варна чрез скайп.
Срещата се осъществи на 29 февруари в 12.30ч българско време.
Целта на нестандартното сътрудничество между двете образователни институции е обмяна на педагогически опит между учителите и психолозите, относно проблеми на възпитателно- образователната дейност, програми и системи на работа.
Темата на втория телемост беше „Взаимодействието между детската градина и семейството”.
Педагози и психолози от двете детски градини споделиха опита и добрите си практики за работа със семейството, ползвани методи и форми.
Кратка лекция пред българските и руските учители изнесе к.п.н Татяна Кротова- преподавател в Московския педагогически университет, занимаваща се с проблемите на взаимодействието на детската градина и семейството.
Учителите от ЦДГ „Ян Бибиян”и Московската детска градина №1625 споделиха педагогическата литература, която ползват по проблема и която ще си разменят.
Педагозите от Варна и Москва със задоволство установиха, че образователните системи , както и ползваните форми и методи са много сходни. Едновременно с това имат и някои различия, които дават прекрасна възможност за взаимно обогатяване на опита.
Учителите от Русия поискаха от българските си колеги български народни песни, които да научат децата си, като обещаха да изпратят руски народни песни, подходящи за децата от
предучилищна възраст.
Децата от ЦДГ „Ян Бибиян”, изпратиха на руските си връстници собственоръчно изработени ,съвместно с родителите и учителите, си мартеници .,както и рисунки и картички. По този начин те предадоха българските традиции на задграничните си приятели.
Екипът на детската градина получи покана за участие в Педагогическа конференция, която ще се състои в Москва на 27 април на тема „Приемственост между предучилищното и началното училищно образование в съвременните условия”. В конференцията ще може да се участва и чрез телемост.
Ползотворното сътрудничество ще продължи, а ежемесечните скайп – срещи са една добра традиция между двете детски градини.

100528_addpic0

100528_mainpicМеждународен телемост

Все още няма коментари

Остави коментар

изчисти полетата