Мерки за повишаване на качеството на образованието, възпитанието и социализацията в ДГ №12 “Ян Бибиян” за 2018 – 2020 година