Проекти

Проект за подпомагане на физическото възпитание и спорта

Проект за подпомагане на физическото възпитание и спорта

Целта на Проекта за подпомагане на физическото възпитание и спорт е: 1. Подобряване физическото развитие с цел опазване и укрепване функциите на организма и повишаване на общата работоспособност на децата 2.Формиране двигателни умения и навици с цел развитие на физ. качества и координационни способности у децата 3. Възпитаване на екологична култура чрез проявите на физическа активност сред природата

Форум „Ръка за ръка”

Форум „Ръка за ръка”

Форум „Ръка за ръка- сътрудничество в полза на децата”- традиции и иновации -проект за квалификация на педагогическите кадри На 27.11.2012т в конферентната зала на хотел “Одесос” се проведе форум на тема “Ръка за ръка” – сътрудничество в полза на детето – традиции и иновации. Организатори на събитието са ОДЗ № 14 “Дружба”, ЦДГ № 38 “Ян Бибиян” и ЦДГ № 4 “Теменужка” с подкрепата на Община Варна . Във форума.

Проект NELLI

Проект NELLI

Проект NELLI Министерство на образованието, младежта и науката организираха в град Шумен на 27.10.2012 г. Регионален празник на ученето през целия живот. В него участие взеха и деца от ЦДГ “Ян Бибиян”. Малките възпитаници представиха детското заведение с фолклорен танц.

Пътят на змията

Пътят на змията

Европейски проект “Пътят на змията” Децата и родителите от детска градина “Ян Бибиян” вече втора година участват в Европейски проект “Пътят на змията” за опазване на околната среда от вредните емисии въглероден двуокис, движейки се екологосъобразно- пеш, с автобус, колело, тротинетка и др. Тази година наградата за всички участници беше банелка с логото на проекта. Организатор на инициативата беше АБЧО и г-жа Милена Налбанчева, на които изказваме благодарност. Снимки от.