141 години от обесването на Васил Левски

141 години от обесването на Васил Левски

141 години от обесването на Васил Левски По случай годишнина от смъртта на Васил Левски, децата от предучилищните групи на ДГ изнесоха викторина пред по- малките. Всички участници бяха много впечатлени от героизма и родолюбието на този велик българин.