проект “Социална подкрепа и превенция на деца, проявяващи AD

Проект “Социална подкрепа и превенция на деца, проявяващи ADHD синдром на дефицит на внимание и хиперкинетично поведение и ОDD синдром на паталогично противодействие на възраст от 2 до 6 години”. Детска градина “Ян Бибиян” участва като партньор в проект “Социална подкрепа и превенция на деца, проявяващи ADHD синдром на дефицит на внимание и хиперкинетично поведение и ОDD синдром на паталогично противодействие на възраст от 2 до 6 години”. Целта на.

Да пазим детето

Да пазим детето

“Да пазим детето” Педагози, психолози, общественици организираха кръгла маса по проект, финансиран от община Варна, на тема “Да пазим детето”. На този форум участваха освен учители от 4-те детски градини, които спечелиха проекта – ЦДГ №38, ОДЗ№14, ЦДГ №4 и ЦДГ№ 42, и представители на общината, Регионалния инспекторат по образованието, “Гражданска защита”, Пожарната. В дискусията се включиха представители на медиите, на бизнеса, издатели, граждани. Срещата бе отворена и в разговора.