УЧЕБНИ ПРОГРАМИ

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ

Обучението и възпитанието на децата в детската градина се осъществява по утвърдени от МОН учебни програми. По “Програмата за възпитание на децата от две до седем годишна възраст” на авторски колектив с ръководител Елена Русинова се работи от 1994 година с децата от I до III възрастова група. Учебно-възпитателните задачи в нея са разпределени в 5 глобални зони-“Моят свят”, “Аз и другите”, “Аз и природата”, “Светът е голям” и “Аз.