Изобразително изкуство

Психологическата характеристика на детето в предучилищна възраст позволява резултатно и положително въздействие върху емоционалната му сфера, а обучението по изобразително изкуство разкрива благоприятни възможности за формиране на емоционално и естетическо отношение към действителността. Развиването на емоционална рефлексия на децата към прекрасното в изкуството и в живота, на богата чувствителност е необходимо и сигурно средство за по-нататъшното им нравствено и художествено-естетическо възпитание.
Всеки вид изобразителна дейност (рисуване, апликиране, художествено конструиране) в заниманията по изобразително изкуство в детската градина е свързан с прояви на емоции и чувства от страна на децата.
Емоционалните преживявания и чувствата на децата играят важна роля в живота им, в тяхното поведение, в начина на общуване, в познавателната и практико-изобразителната им дейност. В обучението по изобразително изкуство те изпълняват ролята на мотиви в процеса на възприемане и изобразяване на обекти и явления от действителността, при разглеждането и анализирането на достъпни за възрастта на децата произведения на изобразителното изкуство.

Заниманията по изобразително изкуство се провеждат един път седмично по 1 астрономичен час под ръководство на г-жа Виолета Данева

received_1674487142807726

received_1674487146141059

received_1674487376141036

received_1699343173630309

20141217_074752

Все още няма коментари

Остави коментар

изчисти полетата