Първа Б група

Първа Б група

Първа Б група

Екипът на Първа Б група – учителите:  Янислава Неделчева и Стела Неделчева, с подкрепата на помощник-възпитателя Стефка Досева, Ви уверяваме, че през учебните години, през които ще бъдем с Вашите деца, след много игри, труд и развлечения, те ще умеят:
• да споделят съвместни и лични преживявания;
• да подбират подходящи думи и изрази за участие в разговор;
• да съчиняват, разказват и преразказват различни видове текст;
• ще научат много тематични песни, стихотворения и ще участват с удоволствие в различни видове танци;
• ще имат богат активен и пасивен речник на книжовен, български език;
• ще се поставят основите на математическите им представи, като научат много за света на числата, геометричните фигури, цифрите.
• Чрез интересни загадки децата ще се научат да наблюдават, сравняват, да броят и да мислят логически;
• ще попадат често в царството на животните и растенията и ще открият много тайни за тях. Ще научат за слънцето, луната, звездите и за чудесата, които се случват в заобикалящия ни свят през деня и нощта;
• и много други неща…
Подгответе се за необикновено и забавно пътешествие с много игри, смях и веселие!


При осъществяване на образователно-възпитателния процес се ръководим от НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование Обн. – ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г. издадена от министъра на образованието и науката