Дейности

По Програма на Община Варна за приобщаващо образование на деца, ученици и студенти и в неравностойно социално положение, Раздел I – финансиране на проекти за извънкласни дейности на общински детски градини, през учебната 2023/2024 г. в ДГ №12 ,,Ян Бибиян’’ за децата от втора, трета и четвърта група е организирана допълнителна дейност обучение по английски език с преподавател старши учител Стефка Стоева – детски учител по английски език.