Допълнителни дейности

Съгласно Вътрешни правила за организиране на дейностите в ДГ№ 12 „Ян Бибиян“ в условията на COVID -19 се преустановява провеждането на дейности по чл. 19 от Наредба №15 от 2016 година за предучилищното образование (педагогически дейности, които не са дейност на детската градина, организирани при заявено желание на родителите и срещу заплащане)