Документи свързани с дейността на ДГ №12 “Ян Бибиян”

Правилник за дейността на ДГ №12 “Ян Бибиян” за учебната 2023/2024 година

Стратегия за развитие на детската градина за периода 2020 – 2024

 Форми на педагогическо взаимодействие