Документи свързани с дейността на ДГ №12 “Ян Бибиян”

 Етичен кодекс на работещите с деца в ДГ №12

Стратегия за развитие на детската градина за периода 2020 – 2024

 Форми на педагогическо взаимодействие

Все още няма коментари

Остави коментар

изчисти полетата