Документи свързани с дейността на ДГ №12 “Ян Бибиян”

1. Правилник за дейността на ДГ №12 “Ян Бибиян”
2. Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в ДГ №12 “Ян Бибиян
3. Годишен комплексен план за учебната 2020/2021 учебна година
4. Етичен кодекс на работещите с деца в ДГ №12
5. Стратегия за развитие на детската градина за периода 2020 – 2024
6. Форми на педагогическо взаимодействие

Все още няма коментари

Остави коментар

изчисти полетата