Документи свързани с дейността на ДГ №12 “Ян Бибиян”

4. Етичен кодекс на работещите с деца в ДГ №12
5. Стратегия за развитие на детската градина за периода 2020 – 2024
6. Форми на педагогическо взаимодействие

Все още няма коментари

Остави коментар

изчисти полетата