Проект “Да пазим детето”

Участието в проекта “Да пазим детето” е нужен поради
1. Зачестилите природни бедствия, катаклизми и заплахи от терористични актове през последните години;
2. Необходимостта от повишаване на методическа подготовка на педагогическите кадри;
3. Необходимостта от системни и постоянни действия, осигуряващи високо ниво на безопасност за децата;
4. Недостатъчни практически умения и липса на поведенческа култура за действия при бедствия, аварии и катастрофи
5. Изпълнение на Националната стратегия за опазване живота и здравето на децата

Целта на проекта бе да се създадат по-добри условия и организация в детските заведения за осигуряване на безопасност и сигурност на децата чрез:
– Надграждаща класификация на педагогическата колегия за усвояване на практически способи, стратегии за действия в критически ситуации;
– Повишаване на увереността и емоционалната стабилност чрез усвояване на поведенчески модели;
– Дидактическо осигуряване на възпитанието и обучението за опазване на живота и здравето на децата;
– Приобщаване и адекватно съпричастие на семейството и обществеността към инициативата “Пази детето”

Форум “Да пазим детето”
Педагози, психолози, общественици организираха кръгла маса по проект, финансиран от община Варна, на тема “Да пазим детето”. На този форум участваха освен учители от 4-те детски градини, които спечелиха проекта – ЦДГ №38, ОДЗ№14, ЦДГ №4 и ЦДГ№ 42, и представители на общината, Регионалния инспекторат по образованието, “Гражданска защита”, Пожарната. В дискусията се включиха представители на медиите, на бизнеса, издатели, граждани. Срещата бе отворена и в разговора бяха поканени да се включат родители, представители на училищни настоятелства. Дискусията се проведе на 7 декември от 14 ч. в конферентната зала на хотел “Одесос”.

Идеята на организаторите, на директорите на детските заведения, които работят по проекта, бе да съберат в дискусията всички, които по един или друг начин, съобразно професионалните и гражданските си ангажименти, помагат за опазването на сигурността и безопасността на децата. Задачата на срещата бе да се координират дейностите, да се определят бъдещи насоки на съвместна работа и да се ангажират повече институции и организации с опазването на децата. Това предполага и изготвянето на нови програми, правилници за движение, усъвършенстване на организацията за грижа и внимание към малките.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA“Да пазим детето”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Все още няма коментари

Остави коментар

изчисти полетата