“Да отворим сърцата си” – предизвикателсвата в работата с “трудните” деца и децата със СОП

Проектът “Предизвикателсвата в работата с “трудните” деца и децата със СОП”

“Трудните деца” могат да се определят, като деца, които имат проблеми с адаптацията си в макро и микросредата, с общуването си, с нормалното си вписване в социума. От проблемите в общуването произтичат и проблеми в обучението и възпитанието. Работата с тези деца изисква педагогическа подготовка, умение да се реагира правилно на всяка постъпка, всеотдайност, хуманност, търпение. “Трудното дете” не е бреме, то не е просто едно разглезено дете, което има нужда от “твърда ръка”, за да е вкарано в “правия път”. Детето с подобни проблеми има нужда от специализирани педагогически грижи и внимание.
Проектът е ориентират към надграждащо познание за оптимизиране на работата с “трудните деца” и техните семейства по посока овладяване на:
1. стратегии за работа с деца с поведенчески и емоционални проблеми;
2. иновативни методи за индивидуална и групова работа с деца и родители;
3. практически умения за работа с децата с неприемливо поведение в група, което ще осигури по-голяма увереност на учителя и ще повиши ефективността и качеството на възпитателно – образователния процес.
Повече от необходимо е днес родители, учители и специалисти да работят заедно в партньорство, да споделят в полза на детето.

Форум “Предизвикателсвата в работата с “трудните” деца и децата със СОП”
На 22.10.2013 година в конферетната зала на хотел “Одесос” се проведе дискусионен форум на тема: “Предизвикателсвата в работата с “трудните” деца и децата със СОП”. Организатори на събитието бяха ОДЗ 14 “Дружба”, ЦДГ 38 “Ян Бибиян”, ЦДГ 4 “Теменужка”, ЦДГ 42 “Мир” с подкрепата на Дирекция Образование и Младежки дейности към Община Варна.
Във форума участваха представители от Дирекция Образование, Ресурсен център, НПО, Карин дом, УЧМАГ, директори, учители, педагогически съветници и родители на деца от детските градини на територията на Община Варна.
За трета поредна година организаторите са обединени от идеята да направят обществено достояние проектите върху работят, а именно: “Да отворим сърцата си” – 2011г., “Подай ръка за равен шанс” – 2012г. и “Предизвикателсвата в работата с “трудните” деца и децата със СОП” -2013г.
Участниците във форума се запознаха с целите, дейностите и резултатите от общинския проект за квалификация на педагогическите кадри, както и цялостната дейност на организаторите за периода април-октомври 2013г.
Обединени около общата цел – търцене на иновативни методи на сътрудничество и взаимодействие между детската градина и семейството. Педагозите ще търсят пътища за общуване с “трудните” деца и децата със СОП.
На форума бяха презентирани добри практики на директори, педагози, ресурсни учители, НПО, фондации от Община Варна, за които работата с децата е предизвикателство.
Нашата голяма отговорност е да създаваме благоприятна среда в детската градина за да се чувстват децата спокойни и уверени в способностите си.
Форумът се оказа ползотворна среща за всички участници, защото общата цел е да направим децата щастливи, можещи и успяващи.

mb_382cb97d53842cc3348acaca65d6da33_addpic0

mb_382cb97d53842cc3348acaca65d6da33_addpic1“Предизвикателсвата в работата с “трудните” деца и децата със СОП”

mb_382cb97d53842cc3348acaca65d6da33_addpic2“Предизвикателсвата в работата с “трудните” деца и децата със СОП”

mb_382cb97d53842cc3348acaca65d6da33_mainpic“Предизвикателсвата в работата с “трудните” деца и децата със СОП”

Все още няма коментари

Остави коментар

изчисти полетата