“Да отворим сърцата си” – предизвикателсвата в работата с “трудните” деца и децата със СОП

Проектът “Предизвикателсвата в работата с “трудните” деца и децата със СОП”

“Трудните деца” могат да се определят, като деца, които имат проблеми с адаптацията си в макро и микросредата, с общуването си, с нормалното си вписване в социума. От проблемите в общуването произтичат и проблеми в обучението и възпитанието. Работата с тези деца изисква педагогическа подготовка, умение да се реагира правилно на всяка постъпка, всеотдайност, хуманност, търпение. “Трудното дете” не е бреме, то не е просто едно разглезено дете, което има нужда от “твърда ръка”, за да е вкарано в “правия път”. Детето с подобни проблеми има нужда от специализирани педагогически грижи и внимание.
Проектът е ориентират към надграждащо познание за оптимизиране на работата с “трудните деца” и техните семейства по посока овладяване на:
1. стратегии за работа с деца с поведенчески и емоционални проблеми;
2. иновативни методи за индивидуална и групова работа с деца и родители;
3. практически умения за работа с децата с неприемливо поведение в група, което ще осигури по-голяма увереност на учителя и ще повиши ефективността и качеството на възпитателно – образователния процес.
Повече от необходимо е днес родители, учители и специалисти да работят заедно в партньорство, да споделят в полза на детето.

— yanbibiyan

Все още няма коментари

Остави коментар

изчисти полетата