Бюджет

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2021 год. до 01.03.2021 год.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2020 г. до 30.09.2020 г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г.

БЮДЖЕТ на дейност 3/01/311 детски градини ДГ №12 „ЯН БИБИЯН“ по бюджета на Община ВАРНА за 2020 година

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2019 до 31.12.2019