„Моят град, моята страна” международен проект

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„Моят град, моята страна” – международен проект

Екипът на ЦДГ “Ян Бибиян” участва в руско-български проект на тема “Моят град, моята страна” На 11.11.2014 година се състоя скайп-връзка в рамките на която се уточниха целите, задачите и дейностите по проекта.
Целта:
1. Оптимизиране на интегративен подход в образованието в ранна детска възраст на базата на взаимен обмен на професионален опит, организиране на взаимодействието между учители и деца от Русия и България
2. Развитие на иновационната дейност на предучилищни институции въз основа на по-задълбочено решаване на проблеми в рамките на образователната областта на “социалното и комуникативно развитие.”

Задачите, които трябва да се решат за да се постигне поставената цел са:
• Разработването на международни партньорства предучилищна образователна институция;
• Разширяване на културното и образователно пространство детство;
• Оптимизиране на условия за развитие на децата от образователната областта на “социалното и комуникативно развитие”;
• Разработване на мотивационен основа на учителя на предучилищното образование;
• Оптимизиране на взаимодействието между учители и родители.

Организатор на проекта е фирма «КОнтрАст».

Ръководител на образователна институция е началното училище – детска градина № 737, Московска област (директор – Рябцева Надежда Викторовна, заместник-директор – Иванова Ксения Валерьевна).
Проектът се осъществява с подкрепата на експерти в областта на образованието на Община Варна (България).

Проектът включва екипите на детски градини в Москва, Московска област, Варна (България), както и децата от тези институции и техните родители.
Имената на организациите, участващи в проекта. Организация в Русия – организация в България:
1. ГБСКОУ началното училище – детска градина № 737, Московска област – ЦДГ 38 “Ян Бибиян”, Варна;

2. ГБОУ училище №283 (структурно звено №4, детска градина №1047) – ОДЗ 3 “Делфинче” “, Варна;

3. ГБОУ средно училище №1394 (катедра Предучилищна – дело №2101) – ОДЗ 4 “Чайка”, “Варна;

4. ГБОУ 536 средно училище (предучилищна клон номер 2, детска градина номер 2688) – ОДЗ номер 14 “Дружба”, “Варна;

5. ГБОУ училище № 1448 (Предучилищно отделение “Академия на детството”) – ЦДГ номер 8 “Христо Ботев”, Варна

6. ГБОУ училище № 417 (Предучилищно отделение) – ОДЗ 13 “Детска радост”, “Варна;

7. ГБОУ училище № 2013 (Предучилищно отделение 1) – ОДГ номер 9 “Ален Мак”, “Варна.

Отговорни лица, участващи в проекта:
1. Ксения В. Иванова (ГБСКОУ началното училище – детска градина № 737, Московска област) – Алис Испенджиян (ЦДГ 38 “Ян Бибиян”, Варна);
2. Татяна Б. Аксенова (ГБОУ училище №283 (структурно звено №4, детска градина №1047) – Красимира Михайлов (ОДЗ № 3 „Делфнче”, Варна);
3. Ирина Алексеевна Иванцова (ГБОУ средно училище №1394 (катедра Предучилищна – дело №2101) – Невена Господинова (ОДЗ номер 4 “Чайка”, “Варна);
4. Кушнирова Александра Вячеславовна (536 ГБОУ СОУ (Предучилищна офис № 2, детска градина номер 2688) – Елена Гаданчева (ОДЗ 14 “Дружба”, “Варна;
5. Татяна Шматова (ГБОУ училище № 1448 “Академия на детството”) – Веска Янакиева (ЦДГ номер 8 “Христо Ботев”, Варна);
6. Марина Г. Усанова. (ГБОУ училище № 417 – Тина Боянова (ОДЗ номер 13 “Детска радост”, “Варна);
7. Татяна Л. Бурмистрова (ГБОУ училище № 2013) – Ивелина Христова (ОДГ 9 “Ален мак”, град Варна.

Времето за реализиране на проекта е месец септември 2014 – август 2015 година в гр. Москва и гр. Варна

В хода на проекта детските градини от гр.Москва и гр. Варна ще работят по двойки. Ще се състоят кръгли маси с видео излъчване за споделяне на опит, идеи, мнения; ще се изработват различни материали за запознаване на децата с бита и културата на ответната страна.
Срещите ще бъдат отворени, както за учителите в детските градини, така за децата и техните родители

Дейности форми на работа:
1. Разглеждане на картини, книги и пощенски картички от родния град и града в друга страна
2. Колекция от книги, фотографии на известни хора от града или град на друга държава
3. Изработване на туристически маршрути в града, както и видео кратки фото и видео репортажи
4. Четене на народни приказки на собствените си и други страни
5. Образователни игри
6. Занимания- игри
7. Производството на модели и колажи за споделяне на снимки и видео
8. Рисуване и подготовката на изложби и обмен на фотографски материали, конкурси
9. Създаване на албуми като “Знай и обичай родния си край”
10. Създаване на колекция от народни песни, детски стихчета, гатанки, пословици
11. Консултации, лекции за учители по темата
12. Открити уроци
13. Разговори с родители
14. Изработване на семейни албуми
15. Привличане на родителите, обогатяване на местната история и т.н.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Все още няма коментари

Остави коментар

изчисти полетата