:: За детската градина

За нас

Детска градина „Ян Бибиян” е открита на 1 юни 1966 година за 150 деца на възраст от 1 до 7 годишна възраст. Сградата е построена за обединено детско заведение по типов проект със 6 занимални – спални с по 100 кв. метра площ. Открита е като Детски комбинат №2 с две групи детски ясли и 4 групи детска градина. По-късно приема името на квартала, в който се намира „Александър Стамболийски”
През 1977 г. към ДГ се открива филиал с две групи при студентските общежития за децата на студентите.
През месец септември 1983 година ясленските групи се закриват и детското заведение е преустроено в ЦДГ №38 „Александър Стамболийски” с осем групи деца от 3 до 7 годишна възраст.
През 1985 г. се извършва проектиране за разширяване на кухненския блок и строеж на физкултурен салон. Средствата са отпуснати през 1989г., а строежът е приключен на 18.12.1991 г.
На 1 юни 1991 година по случай 25 годишния юбилей на детската градина с тържествен ритуал и с решение 313-3-12 на Временния изпълнителен комитет на Общинския съвет – Варна е преименувана с името „Ян Бибиян”
В началото на 1992 г. филиала в студентските общежития е закрит поради връщане на собствеността.
На 12.12.1992 г. към ДГ е открит филиал на ул. „Добруджа” №1 с две групи
Директори:
Първата директорка на ДГ е Клеопатра Ефремова Николова, ръководила детското заведение от 1966 до 1984 г. Има завършена специалност предучилищна педагогика и II квалификационна степен.
От 1.09.1984 г. за директор е назначена Людмила Георгиева Бимбалова, която е заемала тази длъжност 13 години до пенсионирането си. Завършила ВПИ Благоевград със специалност Предучилищна педагогика и II квалификационна степен. Г-жа Бимбалова, като учител е имала 20 годишен стаж в това число и като базов учител.
От 6.03.1997 г. директор на детското заведение е Алис Магардич Испенджиян. Родена през 1954 г. в град Пловдив. Завършила е СУ „Климент Охридски”, със специалност Обща и Предучилищна педагогика. Има II квалификационна степен, 14 годишен стаж, като детска учителка и 8 години, като преподавател по ПУП в УПК за помощник-възпитатели. Автор на помагала за предучилищна възраст и дидактични игри. От 19.08.2019 г. директор на ДГ №12 “Ян Бибиян” е Елисавета Савова.
За дейността н детската градина:
През учебната 1984/85 г. детската градина е базова за открита практика по приложението на дидактичните игри, като метод, форма и средство за обучението на децата. През 1984 г. детското заведение е включено в експеримента за оптимизиране на двигателния режим на децата от 3 до 7 г. под ръководството на МНП, БСФС и МНЗ. Във връзка с това е извършено ново проектиране на двора и са изградени две спортни площадки на открито – тревна и асфалтова с футболни, баскетболни и волейболни игрища. Във връзка с този експеримент ДГ става база за провеждане на открита практика по физкултура и ръководството на Института за усъвършенстване на учители – Варна до 1992 година
От 1991г. ДГ участва в национален проект „Детето и природата” за екологичното възпитание на децата от 3 до 7 години. Като през 2000 г. в ДГ се провежда теоретична конференция на тема „Екологичното възпитание на децата от ранна възраст ”
След 2000 год. в детската градина целенасочено се работи за гражданското възпитание на децата от 3 до 7 годишна възраст, като екипа разработи система за планиране за всяка възрастова група.
Колектива на детската градина се включва активно и в други проекти, като:
„Пътят на змията” – международен проект, свързан с екологичното възпитание и опазването на околната среда от вредни емисии, както и връзката им с оптимизирания двигателен режим на децата
„Да пазим детето” – училище за безопасност и сигурност на нашите деца. В рамките на този проект детската градина бе организатор на кръгла маса с участието на всички институции, имащи отношение към проблема за опазване живота и здравето на децата.
„Ръка за ръка” – проект от 2012 година, свързан със сътрудничеството в полза на детето. В рамките на този проект екипът на детското заведение участва активно в проведения по темата форум и изработването на ръководство за учители и родители.
„Да отворим сърцата си” – проект от 2013 година, свързан с предизвикателствата в общуването, обучението и възпитанието на трудните деца, завършил с дискусионен форум.
„Заедно в различието” – проект от 2014 година, насочен към проблемите за успешна интеграция на децата от различни етнически групи. Този проект бе финализиран с образователен уъркшоп, съвместно с институции и общественост

От 20.10.2009 г. възпитаниците на детска градина „Ян Бибиян”, станаха членове на Клуб „Приятели на Европа”. С включването си в този клуб се съдадоха възможности за контакти с представители на европейски страни, шанс за участие в национални и международни форуми.
Екипът на детска градина „Ян Бибиян” има добри партньори, с които осъществява съвместни инициативи и проекти, обменя добри практики.
Много добри наши партньори са екипът на ДГ „Банцичек” – Братислава от 2010 г.; Национальная школа и детский сад №1625 в Москва от 2012 г.; Компания за повишаване квалификацията на педагогическите кадри в Москва „Констраст”; колектива и учениците на ПГИ „Г. С. Раковски” Варна и др.
Екипът на детската градина успешно мотивира децата и техните родители да участват в ежегодни кампании, в които вече има традиции:
„Лист по лист” – дългогодишна кампания, организирана от Общинския център за околна среда и устойчиво развитие за събиране на отпадъчна хартия
„Направи добро – спаси дърво” – кампания по инициатива на ДГ „Ян Бибиян”, която се провежда ежегодно през Седмицата на гората – месец април, за събиране и предаване на отпадъчна хартия, с награден фонд за всяка група
„Жълти стотинки” – кампания подпомагаща клиники за лечение на деца
„Аз съм с теб” – кампания от 2010 година по инициатива на колектива на детската градина, рамките на която родители, учители и деца даряват книжки, играчки, дискове с филмчета на деца без родители от Дом „Другарче”. За Коледа, децата участвали в тази кампания, получават стикери за добри дела.
Един от най-важните приоритети на ДГ е подготовката на децата за училище, което постига е целенасочено обучение и формиране на физическа, здравна и социална култура на децата. В резултат на тази дейност, децата на „Ян Бибиян” се представят отлично във всички мероприятия от градски, регионален и национален мащаб, в които детската градина активно се включва. Нашите възпитаници са отличавани с грамоти, награди за своите постижения в конкурси за рисунка, литературни произведения, забавни и народни танци и спотни турнири.
През 2001 година в рамките на проекта „Образователни проекти за подобряване на околната среда” детската градина е удостоена с грамота „Най-чист двор”
През 2009 година екипът на ДГ „Ян Бибиян” е удостоен с Награда „Варна” за високи професионални постижения във възпитателно-образователната работа с децата, насочена към гражданско и екологично възпитание и здравна култура

За връзка с нас:
Можете да се свържете с нас, чрез линка за контакти или да ни намерите на адрес в централната сграда на ул. „Дойран” №9 гр. Варна
тел.: 052 650 625; 0877042285 – Директор
тел.: 052 650 619; 0877034962 – ЗАТ/ЗАС
тел.: 052 318 878 – филиал ул. „Добруджа”№1