За връзка с нас

КООРДИНАТИ И РАБОТНО ВРЕМЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА №12 „ЯН БИБИЯН“ ВАРНА

email: dg12varna@yanbibiyan.com

 

 

 Адрес

Телефон за връзка

Работно време

Централна сграда

ул. "Дойран" №9

+359 52 650 619;

+359 87 7034 962 

07.00 ч. – 19.00 ч.

Филиал

ул. "Добруджа" №1

+359 87 9491857

07.00 ч. – 19.00 ч.

 

ДИРЕКТОР:
телефон: +359 52 650 625

 

Работно време

Почивка

Приемни часове

Понеделник

8.00 ч. - 16.30 ч.

12.30 ч. -13.00 ч.

 

Вторник

9.00 ч. – 17.30 ч

12.30 ч. -13.00 ч.

15.30 ч. - 17.30 ч.

Сряда

8.00 ч. - 16.30 ч.

12.30 ч. -13.00 ч.

 

Четвъртък

8.00 ч. - 16.30 ч.

12.30 ч. -13.00 ч.

 

Петък

8.00 ч. - 16.30 ч.

12.30 ч. -13.00 ч.

08.00 ч. - 10.00 ч.

 

ЗАС:
телефони: +359 52 650 619; +359 87 7034 962

 

Работно време

Почивка

Понеделник

07.30 ч. - 16.00 ч.

12.00 ч. – 12.30 ч.

Вторник

07.30 ч. - 16.00 ч.

12.00 ч. – 12.30 ч.

Сряда

07.30 ч. - 16.00 ч.

12.00 ч. – 12.30 ч.

Четвъртък

07.30 ч. - 16.00 ч.

12.00 ч. – 12.30 ч.

Петък

07.30 ч. - 16.00 ч.

12.00 ч. – 12.30 ч.

 

ПСИХОЛОГ: Милена Стоянова
телефон: +359 87 8702 377

понеделник - петък  от 9.00 ч. до 15.00 ч.

Медицинска сестра   Н. ДЕНЕВА +359 88 2568 956                                       Медицинска сестра   С. АДЕМОВА +359 88 2568 975