Екип

В детска градина №12 „Ян Бибиян” работят 17 квалифицирани учители, психолог, за които се създават научни, организационни, финансови условия и предпоставки за непрекъснато кариерно развитие. Първи помощници в образователно-възпитателния процес са и 9 помощник-възпитатели, 2 мед. сестри, огняр, административен персонал. В работата си с децата от 3 до 7 годишна възраст, педагозите се съобразяват с европейските и световните тенденции при подготовката на децата за училище, отговарят адекватно на новите предизвикателства в сферата на образованието през 21 век. Стремежът на екипа е да се постигне най-добро интелектуално, социално-емоционално, мотивационно и психическо развитие на детето преди да постъпи в първи клас.

Екипът на ДГ №12 „Ян Бибиян” е носител на Награда „Варна” за професионализъм и творчески успехи.