Обучение

НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование
Обн. – ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г. Издадена от министъра на образованието и науката
НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование

Все още няма коментари

Остави коментар

изчисти полетата