Допълнителни дейности

От месец септември в детска градина “Ян Бибиян” стартират редица допълнителни дейности. Провеждат под ръководството на хонорувани външни специалисти избрани чрез конкурс, доказали своята компетентност за работа с деца от предучилищна възраст;
Допълнителните дейности са платена форма на обучение, осигуряваща устойчиво развитие на интересите, наклонностите и способностите на децата. Заниманията и тренировките се провеждат в свободно от педагогическите ситуации време по предварително уточнен график. Дейностите по интереси са по желание и избор на родителите съобразно наклонностите и възрастта на детето

ГРАФИК ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ДГ

1. Английски език с ръководител Звезделина Чавдарова
Английски език

2. Народни танци с ръководител Дияна Димитрова
“Народни танци”

3. Художествено творчество и етикет с ръководител Жана Пенева
“Художествено творчество и етикет”

4. УШУ с ръководител Яна Русева
“УШУ”

5. Футбол с ръководител Петър Кръстев
ДФК “Шампиони”

Все още няма коментари

Остави коментар

изчисти полетата