Екип

В детска градина „Ян Бибиян” работят 17 квалифицирани учители, педагогически съветник, за които се създават научни, организационни, финансови условия и предпоставки за непрекъснато кариерно развитие. Първи помощноци образователно-възпитателния процес са и 9 помощник-възпитатели, 2 мед. сестри, огняр, административен персонал. В работата си с децата от 3 до 7 годишна възраст, педагозите се съобразяват с европейските и световните тенденции при подготовката на децата за училище,отговарят адекватно на новите предизвикателства в сферата на образованието през 21 век. Стремежа на екипа е да се постигне най-добро интелектуално, социално-емоционално, мотивационно и психическо развитие на детето преди да постъпи в първи клас.

Екипът на ЦДГ „Ян Бибиян” е носител на Награда „Варна” за професионализъм и творчески успехи

1. Алис Испенджиян ———–Директор ———висше-магистър ——ПУП ——–ПКС II


2. Антоанета Коленцова ——-старши учител — висше-магистър ——ПУП ——–ПКС II


3. Ангелина Дякова ———— учител —-висше-магистър ——ПУПУП ————–


4. Валентина Обретенова ——старши учител —-висше-магистър ——ПУП ——–ПКС II


5. Виолета Младенова ———старши учител —-висше-бакалавър —–ПУНУП ——ПКС IV


7. Пламена Борисова ———— учител —-висше-магистър —–Иновации в предучилищното образование ——


8. Галина Неделчева ————учител ———висше-магистър ——ПУП ————


9. Радина Великова ————младши учител———-професионален бакалавър —–ПУПЧЕ ———–


10.Таня Христова ———–младши учител———- бакалавър———-ПНУП——


11.Иванка Харалампиева ——-старши учител —-висше-магистър ——ПУП ——–ПКС I


12.Маргарита Братоева ——–старши учител —-висше-бакалавър —–ПУП ——–ПКС V


13.Мария Боева —————–учител ———висше-бакалавър —–БФ ————–


14.Милена Стоянова ———–пед.- съветник —-висше-магистър —–Псих-ия и психопатия на разв-то


15.Пенка Петкова ————-старши учител —-висше-магистър ——ПУП ——–ПКС II


16.Росица Чакалова ———–старши учител —-висше-магистър ——ПУП ——–ПКС V


17.Снежина Георгиева ———-младши учител —-професионален бакалавър —–ПУПЧЕ————


18.Сашка Вълчева ————-старши уч-л/муз. -висше-магистър ——ПУП ——–ПКС II


19.Стела Неделчева————учител————висше-бакалавър——ПНУП


20.Христина Капричева ——–старши учител —-висше-магистър——-ПУП ——–ПКС IV


21.Янислава Неделчева———-младши учител—-висше-магистър——-ПУНУП


22.Бохос Демерджиян ———-Проф. бакалавър ——Огняр


23.Галина Дамянова ———–Средно специално —–ЗАС


24.Даниела Иванова ——–Проф. бакалавър ——Помощник – възпитател


25.Дора Пчеларова ————Средно специално —–Главен счетоводител


26.Красимира Костадинова —–Средно общо ———-Помощник – възпитател


27.Мария Капарашева ———-Средно общо ———-ЗТС


28.Маркарид Гостанян ———Средно общо ———-Помощник – възпитател


29.Надежда Гарабедян ———Средно специално —–Помощник – възпитател


30.Сийка Борисова ————Средно специално —–Помощник – възпитател


31.Татяна Николова ———–Средно специално —–Помощник – възпитател


32.Ваня Сурулейска ———-Средно общо ———-Помощник – възпитател


33.Янка Алексиева ————Средно специално —–Помощник – възпитател


34. Нели Николова ———–Средно специално —– Помощник – възпитател
 

Все още няма коментари

Остави коментар

изчисти полетата