:: Новини

1. График за плащане на такса за месец юни 2020 год.

2.Без такса за децата, които не посещават детските
градини във Варна

3.Прием в детските градини на Община Варна за учебната 2020/2021 година

4.Организация на работата в ДГ №12 “Ян Бибиян” в условията на COVID-19

5.Въпросник за родители, предоставен от МОН за проучване на нагласите относно възстановяване работата на детските градини. Ще бъде отворен за попълване до 18.05.2020 г. Участието в анкетата е доброволно

6.Извършване на доставки по Схеми “Училищен плод” и “Училищно мляко”

7.Заповед №1062/13.03.2020 г. на Кмета на Община Варна за въвеждане на противоепидемични мерки до 29.03.2020 г. против разпространението на COVID-19

Уважаеми родители, съгласно Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на МЗ за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България т. 3 до 29.03.2020 г. се преустановяват посещенията на децата в детските ясли и детските градини.
За повече информация следете сайта на детска градина „Ян Бибиян”
Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на МЗ за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България

Предприети мерки, свързани с COVID-19

Заповед на директора (№59/21.10.2019) за избор на заявител по Схема “Училищен плод” и схема “Училищно мляко”

Нова визия на площадки за игра на открито и спорт

Все още няма коментари

Остави коментар

изчисти полетата