Правила за предоставяне на достъп до обществена информация в ДГ № 12 «Ян Бибиян»

100671_mainpic

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

В ДГ № 12 „Ян Бибиян“заявленията за достъп до обществена информация се подават в канцеларията всеки работен ден от 8:00 до 10:00ч. и от 13:00 до 16:30ч

Адрес: Варна 9000, ул. “Дойран № 9

Електронен адрес:dg12yanbibiyan@gmail.com

Лице за контакт:

Галина Дамянова – завеждащ техническа служба

тел. 052 650 619

Вътрешни правила за достъп до обществена информация на ДГ “Ян Bибиян” – актуализирани 2017
Правила за достъп до обществена информация в ДГ 12

ЗАЯВЛЕНИЯ
1.Заявление за достъп до обществена информация

Заявление за достъп до обществена информация
2.Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация (1)
3.Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване
искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване
4.Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация за предоставяне на информация за повторно ползване
протокол за предоставяне на достъп до обществена информация

Все още няма коментари

Остави коментар

изчисти полетата