Втора А група

Ние, учителите на Втора А група – Христина Капричева и Пенка Мирчева, заедно с пом.възпитателя Яни, се стремим да осигуряваме за децата гостоприемна, стимулираща и подкрепяща среда и атмосфера на съпреживяване и взаимопомощ. Тук играят, мислят и споделят усмихнати и любознателни деца. Създадени са условия за целенасочена комуникация, толерантност и постигане на положителни резултати.

При осъществяване на образователно-възпитателния процес се ръководим от НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование Обн. – ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г. издадена от министъра на образованието и науката

IMG-921d61a702bd404d8e7d264f8d300d3d-V

IMG-30495934cdad7a460fee30ec9ee17141-V

IMG-8867081337dc947db63687edefea1244-V

Все още няма коментари

Остави коментар

изчисти полетата