Трета А група

През своя живот, независимо от това къде живеят, съвременните деца трябва да се изправят пред промяната – в околната среда, в науката, в технологиите… Бързината, с която протичат промените в съвременния свят, налага необходимостта да се поддържа у децата желанието за непрекъснато учене през целия им живот. Целта на учителите на Трета А група– Валентина Обретенова, Виолета Младенова и на пом.възпитателя Даниела е да насърчават развитието на децата и техните способности, а именно:
– способността да посрещат промяната и да оказват влияние върху нея;
– да мислят критично и да правят избор;
– да откриват и решават проблеми;
– да бъдат творци с развито въображение;
– да се грижат за себе си и другите, за околната среда.

При осъществяване на образователно-възпитателния процес се ръководим от НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование Обн. – ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г. Издадена от министъра на образованието и науката
Образователно-възпитателният процес се осъществява от екипа, който работи с помагала на издателство “Слово”.

21442811_1490362277716571_989778157_n

22091713_1490362891049843_2121957219_n

22093566_1490360957716703_592914131_n

22093635_1490361651049967_1115833572_n

22118993_1490362544383211_71839263_n

Все още няма коментари

Остави коментар

изчисти полетата