Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2017 ДО 31.06.2017

Сборен отчет за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.17 до 30.06.17

Все още няма коментари

Остави коментар

изчисти полетата