Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2017 до 30.06.2017 год.

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове с натрупване от 01.01.2017 ДО 30.06.2017

Все още няма коментари

Остави коментар

изчисти полетата